12.11.2007

Подкрепяме предложените изменения и допълнения в обединения законопроект. Що се отнася до двата варианта на изменение на чл. 40, ал. 4, категорично подкрепяме втория вариант, означен с буква б). Мотивите ни за това, които сме изразявали многократно, са следните:

1. Около 2,7 млн. лица, които ще се осигуряват сами или чрез работодател, ще внасят 6-процентна осигурителна вноска върху средна работна заплата, която през 2008 г. се очаква да достигне почти 500 лв. (по разчетите на държавния бюджет). Тези лица представляват около една трета от осигурените лица, но ще внасят две трети от здравноосигурителните приходи.

2. Около 4,5 млн. лица се осигуряват чрез трансфер от държавния бюджет, който съгласно варианта на чл. 40, ал. 4, означен с буква а), ще внася 6-процентна вноска върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, т.е. върху 120 лв. или евентуално върху 125 лв. Тези лица представляват около две трети от осигурените лица, но за тях бюджетът ще внася само една трета от здравноосигурителните приходи. При това пенсионерите и децата, влизащи в тази група, са най-честите потребители на медицински услуги.

Този подход, както и замразените реформи в здравеопазването, са основната причина за недостига на средства в системата.


Относно: ЗИД на Закона за здравното осигуряване
Добави мнение