08.02.2008

Българската стопанска камара приветства идеята за включването на държавния бюджет като осигурител и разпределянето на социалноосигурителните вноски между него, работодателите и работниците в пропорцията 3 пъти по 10 на сто.

Тази идея беше предложена от работодателските организации и нейното приемане ще покаже, че правителството се вслушва в гласа на коректния български бизнес, който спазва законодателството, увеличи значително трудовите възнаграждения през 2007 г. и се противопоставя на „сивата” икономика.

От реализирането на тази идея ще спечелят и работодателите, и работниците, чиито лични осигурителни вноски също ще се намалят. Тя ще даде възможност за нови увеличения на работните заплати, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и намаляване на стимулите за укриване на действителните размери на заплащането на труда. В България ще се създадат уникални условия за привличане на инвестиции, тъй като ще бъде единствената страна с 10 на сто корпоративен данък, 10 на сто подоходен данък и 10 на сто социалноосигурителни вноски за сметка на работодателя.

Българската стопанска камара приветства, също така, идеята за обособяване на така наречения „Сребърен фонд” за подкрепа на пенсионната система.

Това предложение беше подкрепено единодушно от Икономическия и социален съвет, представляващ интересите на гражданското общество, в който участват и представителите на работодателите.

Прогнозите за демографското развитие на България изискват още отсега да се предприемат мерки за гарантиране стабилността на пенсионната система през периодите, когато застаряването на населението ще достигне значително по-високи от сегашните размери.

Българската стопанска камара очаква от политиците да проявят държавническа смелост и мъдрост и да приемат решения, осигуряващи ускорен икономически растеж и догонване на по-напредналите страни от ЕС.


Във връзка с информации в печата за обсъждана идеята за преразпределяне на социалноосигурителните вноски в пропорция 10:10:10
Добави мнение