Общо: 16
Бизнес среда: промени в Устройствения правилник на МИ

Бизнес среда: промени в Устройствения правилник на МИ

+
Държавна администрация: радиочестотен спектър

Държавна администрация: радиочестотен спектър

+
Околна среда: Програма

Околна среда: Програма "Околна среда" 2021-2027 г.

+
Наука и технологии: научни програми

Наука и технологии: научни програми

+
Здравеопазване: клинична хематология

Здравеопазване: клинична хематология

+
Транспорт: компетентност на морските лица в България

Транспорт: компетентност на морските лица в България

+
Социална политика и заетост: демографско развитие на населението

Социална политика и заетост: демографско развитие на населението

+
Регионална политика: Доклади за резултатите за изпълнението на Регионалния план за развитие

Регионална политика: Доклади за резултатите за изпълнението на Регионалния план за развитие

+
Анкета

Анкета "2021 г. през погледа на бизнеса"

+
Правосъдие и вътрешни работи: промени в таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Правосъдие и вътрешни работи: промени в таксите, събирани от Агенцията по вписванията

+
Финанси и данъчна политика: Промени в Наредба № Н-18

Финанси и данъчна политика: Промени в Наредба № Н-18

+
Образование: промени в нормативни актове на МС

Образование: промени в нормативни актове на МС

+
Фармацевтични продукти - еврозаконодателство

Фармацевтични продукти - еврозаконодателство

+
Земеделие: ЗИД на Закона за фуражите

Земеделие: ЗИД на Закона за фуражите

+
Култура: Национален филмов център

Култура: Национален филмов център

+
ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

+