Общо: 12
Финанси и данъчна политика: фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

Финанси и данъчна политика: фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

+
Транспорт: промени в Закона за движението по пътищата

Транспорт: промени в Закона за движението по пътищата

+
Здравеопазване: Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

Здравеопазване: Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

+
Правосъдие: ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Правосъдие: ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

+
Образование: утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните ВУ

Образование: утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните ВУ

+
Наука и технологии: пощенска политика на РБ

Наука и технологии: пощенска политика на РБ

+
Култура: Национална библиотека

Култура: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

+
Социална политика и заетост: минималната работна заплата за страната за 2024 г

Социална политика и заетост: минималната работна заплата за страната за 2024 г

+
Регионална политика: изискванията и критериите за ВиК операторите

Регионална политика: изискванията и критериите за ВиК операторите

+
Околна среда: ЗД на Закона за управление на отпадъците

Околна среда: ЗД на Закона за управление на отпадъците

+
Държавна администрация: студентските стажове в държавната администрация

Държавна администрация: студентските стажове в държавната администрация

+
Включете се в допитване на ЕК относно проблемите в областта на външната търговия!

Включете се в допитване на ЕК относно проблемите в областта на външната търговия!

+