Изпрати съобщение

Евелина Ведър е магистър по психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, със специалности „Трудова и организационна психология“ и „Клинична и консултативна психология“.

Притежава над 12 г. опит в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, придобит в мултинационални компании като Toyota Balkans, Office 1 Superstore, ING и др.

Сертифицирана е от Toyota Motor Marketing Europe като тренер за програмите на Toyota Retail Academy и е сертифициран „обучител на обучаващи“ по проект Training Lab по програма Леонардо да Винчи.

От 2012 г. е част от екипа на Националния център за оценка на компетенциите към БСК, както и член на референтната група „Продажби на едро и дребно, наем и лизинг“ към Европейската комисия по проект ESCO (European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations).