Димитър Георгиев
Председател

Представяне

БНАЕМПК има 80 члена. Асоциацията обединява 70 компании от бранша, от които 23 производители на етерични масла, 45 производители на парфюмерия и козметика, 6 вносители на суровини и производители на опаковки и оборудване.

Нейни асоциирани членове са: Университет по хранителни технологии (УХТ) – подготвящ висши кадри за бранша, както и научните звена – Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) и Държавна Лаборатория (ДЛ) ”Българска роза” ЕООД. Асоциирани членове на БНАЕМПК са също нейните партньорски организации Сдружение на Българските козметолози (СБК) и Съюз на розопроизводителите в България (СРБ).

 БНАЕМПК е пълноправен член на Европейската Козметична асоциация (COLIPA), Европейската Федерация по Етерични масла (EFEO), Германската Асоциация на Производителите и Търговците на фармация, хранителни добавки, продукти за грижа за здравето и за лична хигиена (BDIH), Съюза на Работодателите в България (СРБ), Българската Стопанска Камара (БСК), Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), Българския Институт по стандартизация (БИС). През 2010 г. бе поставено началото на успешен диалог с Международната асоциация по натурална и органична козметика NaTrue, от която вече имаме официално предложение за членство.

БНАЕМПК работи съвместно с експерти от българското правителство, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите.