инж. Севдалин Вълнаров
Председател на УС
+359 888 52 13 52

Представяне

Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство - БАКФЖС е основана на 10 Април 2003 гoдина.

Дейността на фирмите - членове на Асоциацията основно е свързана с проектирането, строителният надзор и научните изследвания в областта на железопътната инфраструктура. Специалистите работещи в тях са висококвалифицирани и със значителен опит в прилагането в практиката на български и чужди нормативни документи, съвременните изчислителни и оразмерителни методи, новите строителни технологии и материали.

Състав на Управителния съвет:

  1. инж. Севдалин Вълнаров - председател
  2. Валентин Михайловски - зам.-председател
  3. Тома Йоцов - зам.-председател
  4. Венелин Любенов - член
  5. Борислав Калчев - член

Технически сътрудник: инж. Свилен Иванов – тел 0888 52 13 52