Инж. Валентин Михайловски
Председател на УС
+359 888 52 13 52

Представяне

УСТАВ I ЧЛЕНОВЕ I ЦЕЛИ НОВИНИ

Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство - БАКФЖС е основана на 10 Април 2003 гoдина.

Дейността на фирмите - членове на Асоциацията основно е свързана с проектирането, строителният надзор и научните изследвания в областта на железопътната инфраструктура. Специалистите работещи в тях са висококвалифицирани и със значителен опит в прилагането в практиката на български и чужди нормативни документи, съвременните изчислителни и оразмерителни методи, новите строителни технологии и материали.

Членове на Управителния съвет на БАКФЖС:

инж. Валентин Михайловски - председател на УС на БАКФЖС.
инж. Tома Йоцов - зам. председател.
инж. Севдалин Вълнаров - зам. председател.
инж. Венелин Любенов - член на УС.
инж. Радослав Върбанов- член на УС.
 
Основните цели на БАКФЖС са следните: 
Да допринася за развитието на железопътната инфраструктура и транспортната система като цяло.
Да работи за повишаването на качеството на консултантската дейност и критериите за оценката й в областта на железопътното строителство.
Да представлява и защитава правата и интересите на членовете.
Да подпомага стопанската дейност на своите членове у нас и в чужбина.
Да работи за недопускане на монополизъм и нелоялна конкуренция.


Средства за постигане на целите на асоциацията:

Предприема инициативи и участия в разработването на нормативни документи, свързани със същността на консултантската дейност.
Поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни органи.
Изразява становища по нормативни актове или проекти за нормативни актове, свързани с дейността на членовете й.
Предприема инициативи за защита на правата и интересите на членовете си, при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи.
Съдейства за извършването на проучвания на пазарните възможности в областта на железопътното строителство в страната и чужбина, и информира своите членове.
Събира и поддържа информационни банки с правна, нормативна, икономическа, научно - техническа и друга информация, полезна за дейността на Асоциацията.
Установява връзки със сродни юридически лица с нестопанска цел.
 
КОНТАКТ
 
Aдрес: БЪЛГАРИЯ, София 1202
ул.”Цар Самуил” № 108, ет. 4
Tелефон: (+359) 2 400-33-99
Факс: (+359) 2 400-33-98
E-mail: office@bakfjs.org