Ангел Сафев
Председател

Представяне

НСБС обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателят получава:

  • гаранция за компетентност и високо качество на услугите;
  • финансова стабилност и търговска етика на спедитора;
  • ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента;
  • гаранция за защита интересите на клиента и за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на спедитора”Основната цел и насока за бъдеща дейност на НСБС е да подпомага за развитието и практическото изпълнение на национална логистична стратегия, както и да работи за ускорената и безпроблемна интеграция на България в Европейския съюз.