Русенска стопанска камара
Председател на УС

Проф. полк. д.н. инж. Красимир Ениманев е роден на 24 юли 1958 г. Възпитаник на Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе. Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия в София – строителен инженер с пълна проектантска правоспособност, както и Икономическия университет във Варна. Има академичен военен курс и е полковник от резерва. Преподавател е в Русенския университет „Ангел Кънчев“, Техническия университет – София, ВСУ „Черноризец Храбър“ и Висшето училище по телекомуникации и пощи – София. Доктор на науките с над 150 научни статии, доклади, учебници и др. Председател е на Регионалния обществен съвет „Приятели на Русия“. Председател на Русенската стопанска камара и член на Дирекционния съвет на Българската стопанска камара.